Общи условия

1. Записване за пътуване може да се направи по телефон/факс, интернет или директно в офиса на Кобея ООД.

2. При резервиране на туристически услуги е необходимо:

 • сключване на договор;
 • внасяне на депозит от общата сума (вид на туристическия пакет);
 • такса за издаване на виза, ако такава е необходима,
  * Агенцията не гарантира издаването на виза и при отказ таксата не се възстановява на клиента
 • валиден задграничен паспорт (при пътуване в чужбина);
 • За деца под 18 години, пътуващи непридружени от двамата си родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение на детето за напускане на страната.

3. Цените на предлаганите туристически услуги са пакетни и зависят от:

 • периода и избраните детайли на пътуването;
 • брой туристи;
 • цени на самолетни билети и летищни такси;
 • маршрута до избраната дестинаця.

4. Обслужването на клиентите на място, както и допълнителните екскурзии се извършва от местни екскурзоводи или представители на туроператора, с който имаме установени професионални отношения.

5. При анулиране на вече потвърдена резервация, се удържат суми,в зависимост от конкретния туристически пакет по предлаганата дестинация.

6. Агенцията гарантира точна и обективна информация за условията при резервиране на конкретен туристически продукт и е отговорна за своевременното извършване на резервацията.

7. Агенцията не носи отговорност и не възстановява суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на клиента услуги.

8. Рекламации относно организацията и провеждането на пътуването се приемат с писмен вид в 7 дневен срок след приключване на пътуването, придружени от необходимите доказателства за констатирани недостатъци в туристическите услуги, подписани от клиента и предоставящия услугата. Рекламации след този срок не се вземат под внимание от агенцията.

9. Агенцията не е отговорна за промени, анулации или непредставени в пълен обем заявени услуги, ако причина за това са форсмажорни обстоятелства: военни действия, терористични актове, природни бедствия, стачки, пожар, правителствено решение и др. При отмяна на пътуването по такива причини агенцията може да предложи, ако това е възможно, равностоен продукт, като платената вече сума се приспада от стойността на новия пакет. Ако клиентът откаже пътуването – платената сума се връща и агенцията се освобождава от претенции за причинени щети.

Назад: Кои сме ние